Workplace or working environment? Job quality and economic crisis in Spain

Ángel Díaz-Chao, Pilar Ficapal-Cusí, Joan Torrent-Sellens

Resum


A través d’una mostra representativa per a 9.100 i 8.755 treballadors el 2008 y el 2010, i utilitzant un model d’equacions estructurals, el document de treball analitza els determinants (efectes directes) de la qualitat del treball a Espanya. La investigació conclou que: 1) tot i la crisi econòmica, la qualitat del treball ha millorat en el període analitzat; 2) la qualitat intrínseca del treball, l’organització del treball, i la inclusió i l’accés als mercats de treball són les principals dimensiones explicatives de la qualitat del treball; i 3) el principal efecte de la crisi econòmica sobre la qualitat del treball ha estat una reestructuració significativa de les seves dimensions explicatives a favor de les més directament vinculades amb l’entorn de treball i, específicament, amb les relacions socials, la salut i la seguretat del treball, les condicions de treball, i la igualtat de gènere i l’equilibri treball-vida personal. Aquests resultats suggereixen la importància de l’entorn de treball i les relacions socials, més enllà de la qualitat en el lloc de treball, com a importants elements a considerar per les polítiques públiques d’ocupació en l’objectiu de millorar els mercats de treball i superar la crisi econòmica

Keywords


Qualitat del treball; Qualitat de vida en el treball; Crisi econòmica; Models d’equacions estructurals (SEM); Microdades; España

Text complet:

PDF (English)


IN3 Working Paper Series és una publicació electrònica impulsada per l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) i la Universitat Oberta de Catalunya.

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta sèrie de monografies estan subjectes -llevat que s'indiqui el contrari- a una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que citeu l'autor, la publicació (IN3 Working Paper Series) i la institució que els publica (UOC); no en feu un ús comercial i no en feu obra derivada. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/ licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca.