Job satisfaction of Spanish knowledge-based workers: Characterization and determinants

Jackeline Velazco-Portocarrero, Joan Torrent-Sellens, Clara Viñas-Bardolet

Resum


L’objectiu del document de treball és l’anàlisi de la caracterització i els determinants de la satisfacció dels treballadors del coneixement a Espanya. Per a realitzar aquesta anàlisi s’han utilitzat les microdades d’una enquesta representativa (Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo, ECVT) per a 8.061 ocupats el 2010. La satisfacció en el treball s’ha aproximat a través de les percepcions declarades pels treballadors, mesurades en una escala de 0 a 10, des d’una total insatisfacció fins a una completa satisfacció. S’ha observat que només una petita part dels treballadors espanyols estan explícitament insatisfets. Un 61,3% dels treballadors del coneixement reporten nivells de satisfacció molt elevats (valors de 8 a 10). Un 41,4% dels treballadors menys intensius en coneixement reporten satisfacció amb la seva feina (valors de 5 a 7). Per a l’anàlisi dels determinants de la satisfacció en el treball s’ha utilitzat un model probit ordenat, que suposa una elecció entre alternatives discretes. L’evidència obtinguda suggereix que les dimensions financeres i no financeres (organització i intensitat del treball) són les més importants en la determinació de la satisfacció dels treballadors espanyols del coneixement. En concret, aquesta vindria explicada per la satisfacció amb el salari, el nivell de motivació, el desenvolupament de la carrera professional, l’avaluació dels directius, les relacions entre directius i treballadors, i la satisfacció amb les hores treballades i amb la seguretat de la feina. Finalment, l’estrés i els riscos laborals tindrien efectes negatius sobre la satisfacció dels treballadors del coneixement.    


Keywords


Treball basat en el coneixement; Satisfacció del treball; Organització del treball; Intensitat del treball; Model probit ordenat; microdades; Espanya

Text complet:

PDF (English)


IN3 Working Paper Series és una publicació electrònica impulsada per l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) i la Universitat Oberta de Catalunya.

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta sèrie de monografies estan subjectes -llevat que s'indiqui el contrari- a una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que citeu l'autor, la publicació (IN3 Working Paper Series) i la institució que els publica (UOC); no en feu un ús comercial i no en feu obra derivada. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/ licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca.