Cerca


 
Número Title
 
Articles i informes publicats el 2007 Fluxos de migració i informació. Un nou enfocament per a l'estudi de la migració internacional contemporània Resum  PDF (English)
Adela Ros, Elisabet González, Antoni Marín, Papa Sow
 
Articles i informes publicats el 2002 Les TIC i els canvis estratègics i organitzatius a les empreses catalanes Resum  PDF (English)
Jordi Vilaseca, Joan Torrent-Sellens, Ángel Díaz-Chao
 
Articles i informes publicats el 2005 Informació, comunicació i serveis: estat de les pàgines inicials (portals) de les universitats espanyoles Resum
Francisco Lupiáñez
 
Articles i informes publicats el 2003 TIC i patrimoni: seguiment, avaluació i estudi de públic. Museu virtual i museu presencial Resum  PDF
Glòria Munilla, David García, Laura Solanilla
 
Articles i informes publicats el 2003 Els museus virtuals i el grup Òliba: pressupòsits teòrics, estat de la qüestió, disseny, implementació i divulgació Resum
Cèsar Carreras
 
Articles i informes publicats el 2002 L'economia del coneixement: paradigma tecnològic i canvi estructural Resum
Jordi Vilaseca, Joan Torrent, Ángel Díaz-Chao
 
0 - 0 de 6 elements

Consells per a la cerca:

  • Els termes de la cerca no distingeixen entre majúscules i minúscules.
  • S'ignoren les paraules comunes.
  • Per defecte, només es retornen els articles que continguin tots els termes de la consulta (és a dir, que s'utilitza l'operador AND de manera predeterminada).
  • Combineu les expressions que continguin més d'una paraula amb l'operador OR per a cercar qualsevol dels termes de la consulta; per exemple, educació OR recerca.
  • Utilitzeu parèntesis per a crear consultes més complexes; p. ex., arxiu ((publicació OR conferència) NOT tesi).
  • Per a cercar una frase o locució exacta, escriviu-la entre cometes; p. ex., "publicació amb accés obert".
  • Per a excloure una paraula, precediu-la de - o NOT; p. ex., en línia -política o en línia NOT política.
  • Utilitzeu * en un terme com a comodí per a cercar qualsevol seqüència de caràcters; p. ex., si introduïu moralitat soci* se cercaran tant els documents que continguin la paraula "sociològica" com els que continguin la paraula "social".