Influencia de la innovación y uso de las TIC en la formación en la empresa. El caso del sector industrial español

Josep-Maria Batalla-Busquets, Vasileios Myrthianos

Resum


 

L'anàlisi de les polítiques de formació de les empreses espanyoles posa de manifest l'existència d'un percentatge substancial d'empreses que no assumeixen el cost de la formació dels seus treballadors. Iniciem l'estudi amb una caracterització de les empreses que inverteixen en la formació dels seus empleats en comparació amb aquelles que no inverteixen en la millora de la qualificació del seu capital humà. Posteriorment, mitjançant un anàlisi de regressió logística, s'identifiquen els factors que influeixen en la probabilitat de que una empresa decideixi invertir en la formació dels seus treballadors. Així mateix, s'analitza la relació entre l'existència de processos de formació a l'empresa i la intensitat en l'ús de la tecnologia i la capacitat d'innovació. Aquesta investigació es fonamenta en les dades obtingudes a partir de la "Encuesta de Estrategias Empresariales" (ESEE) de l'any 2009, realitzada anualment a un panel d'empreses. La mostra és d'aproximadament 1.800 empreses representatives del sector manufacturer espanyol. 

De l'estudi realitzat es desprèn que les empreses amb més probabilitat d'invertir en la formació dels seus treballadors són aquelles que tenen un major número de treballadors, un capital humà millor qualificat, unes relacions laborals més estables, major participació de capital estranger en el capital social de l'empresa y, a més, presenten un nivell d'usos tecnològics més elevat, realitza més acords de col·laboració tecnològica amb altres organitzacions i té una activitat innovadora més intensa. 

 


Keywords


formació continua; workplace learning; TIC; innovació

Text complet:

PDF (Español)


IN3 Working Paper Series és una publicació electrònica impulsada per l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) i la Universitat Oberta de Catalunya.

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta sèrie de monografies estan subjectes -llevat que s'indiqui el contrari- a una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que citeu l'autor, la publicació (IN3 Working Paper Series) i la institució que els publica (UOC); no en feu un ús comercial i no en feu obra derivada. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/ licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca.