Cerca


 
Número Title
 
Articles i informes publicats el 2004 Dades, informació i coneixement: ho hem entès bé? Resum  PDF (English)
Max Boisot, Agustí Canals
 
Articles i informes publicats el 2005 Sistemes d’informació connectats en xarxa dels campus a Espanya: ordre i classificació agrupada a escala estatal basada en l’estudiant Resum  PDF (English)
Josep Cobarsí, Antoni Puig-Pey, Jaume Valls, Germà Coenders
 
Articles i informes publicats el 2004 Identificació i representació del coneixement organitzacional: la proposta epistemològica clàssica Resum
Mario Pérez Montoro
 
Articles i informes publicats el 2004 Salut i Internet: cerca, temàtica i qualitat del seu contingut Resum  PDF
Pep Vivas, Manuel Armayones, Mercè Boixadòs, Juan Herrero, Julio Meneses, Josep M. Suelves, Lourdes Valiente
 
Articles i informes publicats el 2008 El paper de la informació en la migració contemporània. Amb més recursos però més mal informats Resum  PDF (English)
Elisabet González
 
Articles i informes publicats el 2003 TIC i patrimoni: seguiment, avaluació i estudi de públic. Museu virtual i museu presencial Resum  PDF
Glòria Munilla, David García, Laura Solanilla
 
Articles i informes publicats el 2008 L'administració electrònica i la interacció en línia entre l'Administració i el ciutadà Resum  PDF (English)
Ana Waksberg-Guerrini
 
Articles i informes publicats el 2003 Els museus virtuals i el grup Òliba: pressupòsits teòrics, estat de la qüestió, disseny, implementació i divulgació Resum
Cèsar Carreras
 
Articles i informes publicats el 2007 Fluxos de migració i informació. Un nou enfocament per a l'estudi de la migració internacional contemporània Resum  PDF (English)
Adela Ros, Elisabet González, Antoni Marín, Papa Sow
 
Articles i informes publicats el 2003 La política del cable a Catalunya: una reflexió sobre la construcció local de la societat de la informació Resum
Ricardo Ruiz de Querol
 
Articles i informes publicats el 2007 Quina informació sobre salut amaga Internet? Una anàlisi qualitativa del seu contingut Resum
Lourdes Valiente i Barros, Mercè Boixadós i Anglès, Manuel Armayones Ruiz, Pep Vivas i Elias, Julio Meneses Naranjo
 
Articles i informes publicats el 2002 Quo vadis, KM? La complexitat com a nou paradigma per a la gestió del coneixement Resum  PDF
Agustí Canals
 
Articles i informes publicats el 2005 Una redefinició del consum a partir de la incorporació d’Internet en la vida quotidiana Resum
Kemly Camacho
 
Articles i informes publicats el 2002 L'economia del coneixement: paradigma tecnològic i canvi estructural Resum
Jordi Vilaseca, Joan Torrent, Ángel Díaz-Chao
 
Articles i informes publicats el 2005 Informació, comunicació i serveis: estat de les pàgines inicials (portals) de les universitats espanyoles Resum
Francisco Lupiáñez
 
Articles i informes publicats el 2002 Les TIC i els canvis estratègics i organitzatius a les empreses catalanes Resum  PDF (English)
Jordi Vilaseca, Joan Torrent-Sellens, Ángel Díaz-Chao
 
Articles i informes publicats el 2005 Pràctiques comunicatives dels internautes i no-internautes a Espanya. Exposició i ús dels mitjans de comunicació Resum
Miguel del Fresno
 
0 - 0 de 17 elements

Consells per a la cerca:

  • Els termes de la cerca no distingeixen entre majúscules i minúscules.
  • S'ignoren les paraules comunes.
  • Per defecte, només es retornen els articles que continguin tots els termes de la consulta (és a dir, que s'utilitza l'operador AND de manera predeterminada).
  • Combineu les expressions que continguin més d'una paraula amb l'operador OR per a cercar qualsevol dels termes de la consulta; per exemple, educació OR recerca.
  • Utilitzeu parèntesis per a crear consultes més complexes; p. ex., arxiu ((publicació OR conferència) NOT tesi).
  • Per a cercar una frase o locució exacta, escriviu-la entre cometes; p. ex., "publicació amb accés obert".
  • Per a excloure una paraula, precediu-la de - o NOT; p. ex., en línia -política o en línia NOT política.
  • Utilitzeu * en un terme com a comodí per a cercar qualsevol seqüència de caràcters; p. ex., si introduïu moralitat soci* se cercaran tant els documents que continguin la paraula "sociològica" com els que continguin la paraula "social".