Cerca


 
Número Title
 
Articles i informes publicats el 2008 TIC, orientació al mercat i innovació de producte: una anàlisi empírica per a l'empresa catalana Resum
Ana Isabel Jiménez Zarco, Joan Torrent-Sellens
 
Articles i informes publicats el 2006 Fomentar la innovació per mitjà de la cooperació basada en les TIC Resum  PDF (English)
Jordi Vilaseca, Joan Torrent-Sellens, Josep Lladós
 
Articles i informes publicats el 2006 La integració en aliances estratègiques: un marc conceptual d'ús de les TIC en el màrqueting com a factor clau del desenvolupament de nous productes Resum  PDF (English)
Joan Torrent-Sellens, Ana Isabel Jiménez, Jordi Vilaseca
 
Articles i informes publicats el 2003 El procés de treball i d'aprenentatge en equip en un entorn virtual a partir de l'anàlisi d'experiències de la UOC Resum  PDF
Montse Guitert, Ferran Giménez, Teresa Lloret, Joan Manuel Marquès, Atanasi Daradoumis, Carlos Fernando Cabañero, Josep Prieto, Ramon Segret, Guillem Cunillera
 
0 - 0 de 4 elements

Consells per a la cerca:

  • Els termes de la cerca no distingeixen entre majúscules i minúscules.
  • S'ignoren les paraules comunes.
  • Per defecte, només es retornen els articles que continguin tots els termes de la consulta (és a dir, que s'utilitza l'operador AND de manera predeterminada).
  • Combineu les expressions que continguin més d'una paraula amb l'operador OR per a cercar qualsevol dels termes de la consulta; per exemple, educació OR recerca.
  • Utilitzeu parèntesis per a crear consultes més complexes; p. ex., arxiu ((publicació OR conferència) NOT tesi).
  • Per a cercar una frase o locució exacta, escriviu-la entre cometes; p. ex., "publicació amb accés obert".
  • Per a excloure una paraula, precediu-la de - o NOT; p. ex., en línia -política o en línia NOT política.
  • Utilitzeu * en un terme com a comodí per a cercar qualsevol seqüència de caràcters; p. ex., si introduïu moralitat soci* se cercaran tant els documents que continguin la paraula "sociològica" com els que continguin la paraula "social".