Cerca


 
Número Title
 
Articles i informes publicats el 2012 Influencia de la innovación y uso de las TIC en la formación en la empresa. El caso del sector industrial español Resum
Josep-Maria Batalla-Busquets, Vasileios Myrthianos
 
Articles i informes publicats el 2012 Noves tecnologies, treball i paternitat: Les noves formes de flexibilitat laboral i els seus efectes sobre la implicació dels homes en la cura dels fills Resum  PDF (English)
David Miyar, Eva Rimbau
 
2014 ICT, Innovation and Productivity: Evidence from Eastern European Manufacturing Firms Resum  PDF (English)
Aleksandra Skorupinska, Joan Torrent-Sellens
 
Articles i informes publicats el 2008 TIC, orientació al mercat i innovació de producte: una anàlisi empírica per a l'empresa catalana Resum
Ana Isabel Jiménez Zarco, Joan Torrent-Sellens
 
Articles i informes publicats el 2006 Fomentar la innovació per mitjà de la cooperació basada en les TIC Resum  PDF (English)
Jordi Vilaseca, Joan Torrent-Sellens, Josep Lladós
 
Articles i informes publicats el 2006 La integració en aliances estratègiques: un marc conceptual d'ús de les TIC en el màrqueting com a factor clau del desenvolupament de nous productes Resum  PDF (English)
Joan Torrent-Sellens, Ana Isabel Jiménez, Jordi Vilaseca
 
Articles i informes publicats el 2006 Les tecnologies de la comunicació al servei de la gent gran Resum  PDF
Eulàlia Hernàndez, Modesta Pousada, Beni Gómez-Zúñiga, Esther Arozarena
 
Articles i informes publicats el 2006 L'impacte de les TIC en l'empresa turística: el cas de Catalunya Resum
Jordi Vilaseca, Joan Torrent-Sellens, Josep Lladós, Lluís Garay
 
Articles i informes publicats el 2005 TIC, Internet, innovació i canvi educatiu: estudi de casos Resum
Ángel Domingo
 
Articles i informes publicats el 2004 Estratègies de gestió del coneixement i estructura espacial de clústers geogràfics industrials: un enfocament amb simulació Resum  PDF (English)
Agustí Canals, Max Boisot, Ian MacMillan
 
Articles i informes publicats el 2003 Els museus virtuals i el grup Òliba: pressupòsits teòrics, estat de la qüestió, disseny, implementació i divulgació Resum
Cèsar Carreras
 
Articles i informes publicats el 2002 L'economia del coneixement: paradigma tecnològic i canvi estructural Resum
Jordi Vilaseca, Joan Torrent, Ángel Díaz-Chao
 
Articles i informes publicats el 2010 Procesos psicoeducativos en el aprendizaje cooperativo. Dimensiones para el análisis en un escenario educativo presencial con tecnología. Resum
Lorena Becerril Balín
 
0 - 0 de 13 elements

Consells per a la cerca:

  • Els termes de la cerca no distingeixen entre majúscules i minúscules.
  • S'ignoren les paraules comunes.
  • Per defecte, només es retornen els articles que continguin tots els termes de la consulta (és a dir, que s'utilitza l'operador AND de manera predeterminada).
  • Combineu les expressions que continguin més d'una paraula amb l'operador OR per a cercar qualsevol dels termes de la consulta; per exemple, educació OR recerca.
  • Utilitzeu parèntesis per a crear consultes més complexes; p. ex., arxiu ((publicació OR conferència) NOT tesi).
  • Per a cercar una frase o locució exacta, escriviu-la entre cometes; p. ex., "publicació amb accés obert".
  • Per a excloure una paraula, precediu-la de - o NOT; p. ex., en línia -política o en línia NOT política.
  • Utilitzeu * en un terme com a comodí per a cercar qualsevol seqüència de caràcters; p. ex., si introduïu moralitat soci* se cercaran tant els documents que continguin la paraula "sociològica" com els que continguin la paraula "social".