Cerca


 
Número Title
 
2014 WIP Spain 2013: Les cultures d’Internet. Estudi comparat sobre usos, percepcions i actituds Resum
Jordi Sánchez-Navarro, Daniel Aranda, Silvia Martínez-Martínez
 
2015 Gender inequality in job quality. What has happened in Spain during the recession? Resum  PDF (English)
Pilar Ficapal-Cusí, Angel Díaz-Chao, Joan Torrent-Sellens
 
2014 Job satisfaction of Spanish knowledge-based workers: Characterization and determinants Resum  PDF (English)
Jackeline Velazco-Portocarrero, Joan Torrent-Sellens, Clara Viñas-Bardolet
 
Articles i informes publicats el 2002 Situació i perspectives del comerç electrònic a Espanya: una anàlisi a partir del volum del negoci electrònic Resum  PDF
Antoni Meseguer, Inma Rodríguez
 
Articles i informes publicats el 2001 Difusió i usos d'Internet a Catalunya i Espanya Resum  PDF (English)
Manuel Castells, M.ª Isabel Díaz de Isla
 
0 - 0 de 5 elements

Consells per a la cerca:

  • Els termes de la cerca no distingeixen entre majúscules i minúscules.
  • S'ignoren les paraules comunes.
  • Per defecte, només es retornen els articles que continguin tots els termes de la consulta (és a dir, que s'utilitza l'operador AND de manera predeterminada).
  • Combineu les expressions que continguin més d'una paraula amb l'operador OR per a cercar qualsevol dels termes de la consulta; per exemple, educació OR recerca.
  • Utilitzeu parèntesis per a crear consultes més complexes; p. ex., arxiu ((publicació OR conferència) NOT tesi).
  • Per a cercar una frase o locució exacta, escriviu-la entre cometes; p. ex., "publicació amb accés obert".
  • Per a excloure una paraula, precediu-la de - o NOT; p. ex., en línia -política o en línia NOT política.
  • Utilitzeu * en un terme com a comodí per a cercar qualsevol seqüència de caràcters; p. ex., si introduïu moralitat soci* se cercaran tant els documents que continguin la paraula "sociològica" com els que continguin la paraula "social".