Psychosocial work factors and older workers’ health in Europe

Daniel Blanche

Resum


Utilitzant dades de 15 països europeus de l’Enquesta de Salut, Envelliment i Jubilació a Europa (SHARE), examino l’associació entre diferents factors psicosocials laborals i la salut autopercebuda dels treballadors i treballadores grans (entre 50 i 65 anys) (n = 12.728). Prenent com a referència els models de desequilibri entre esforç-recompensa i de baix nivell de control, estableixo com a hipòtesis (a) que els factors esforç i recompensa són predictors més rellevants d’estats de salut pobres en comparació amb el factors control a Europa; i (b) que aquestes associacions són més pronunciades als contextos relativament menys protegits laboralment com a Europa de l’est i els països mediterranis, i més febles als contextos més protectors com a Europa continental occidental i els països escandinaus. Després de diferents anàlisis de regressió logística, els resultats ensenyen que els components del factor recompensa van ser els predictors més rellevants en tres de les quatre regions; i que els països escandinaus i d’Europa continental occidental van presentar l’associació més forta entre estrès laboral i estat de salut pobre. Aquestes troballes recalquen la importància de promoure polítiques laborals i de salut a la mida que permetin als treballadors i treballadores grans romandre al mercat laboral per més temps donat el creixent envelliment de la població.


Keywords


Treballadors/es grans; Factors psicosocials laborals; Estrès laboral; Salut autopercebuda; Europa

Text complet:

PDF (English)


IN3 Working Paper Series és una publicació electrònica impulsada per l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) i la Universitat Oberta de Catalunya.

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta sèrie de monografies estan subjectes -llevat que s'indiqui el contrari- a una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que citeu l'autor, la publicació (IN3 Working Paper Series) i la institució que els publica (UOC); no en feu un ús comercial i no en feu obra derivada. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/ licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca.