L'economia del coneixement: paradigma tecnològic i canvi estructural

Jordi Vilaseca, Joan Torrent, Ángel Díaz-Chao

Resum


La incorporació massiva a l'activitat econòmica de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), els efectes del procés de mundialització econòmica i el canvi en els patrons de consum de les famílies afermen les bases d'un important procés de transformació econòmica, que podem resumir en la transició cap a una economia basada en el coneixement. L'economia espanyola no és aliena a aquest fenomen de múltiples dimensions, que des d'una perspectiva agregada es tradueix en importants canvis en les principals macromagnituds econòmiques com el creixement econòmic, la inflació i l'atur. Aquest treball aborda, des d'una perspectiva agregada, empírica i internacional, el desenvolupament de l'economia del coneixement a Espanya. Per a fer-ho s'analitzen dos dels aspectes clau de la nova economia: el seu desenvolupament tecnològic d'una banda, és a dir, la penetració de les tecnologies digitals en l'activitat dels agents econòmics, i de l'altra la seva evolució estructural, o cosa que és el mateix, la dinàmica econòmica del sector nuclear del procés de transformació, que és el sector TIC.

Keywords


tecnologies de la informació i la comunicació (TIC); coneixement observable; coneixement tàcit; paradigma tecnoeconòmic; canvi estructural; economia del coneixement

Text complet:

PDF (Español)


IN3 Working Paper Series és una publicació electrònica impulsada per l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) i la Universitat Oberta de Catalunya.

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta sèrie de monografies estan subjectes -llevat que s'indiqui el contrari- a una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que citeu l'autor, la publicació (IN3 Working Paper Series) i la institució que els publica (UOC); no en feu un ús comercial i no en feu obra derivada. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/ licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca.