Dades, informació i coneixement: ho hem entès bé?

Max Boisot, Agustí Canals

Resum


Els economistes donen per fet, tot i no disposar d'arguments que ho sustentin, que la informació és un element aïllat i independent de la persona o del sistema que la processa i de les seves característiques internes. Considerem necessari que els economistes revisin la distinció que han establert entre dades, informació i coneixement. Alguns economistes associen la informació amb les dades, mentre que d'altres associen la informació amb el coneixement. No obstant això, el fet que cap d'ells no vinculi explícitament les dades amb el coneixement ens fa pensar en una conceptualització massa imprecisa del terme informació. Creiem que la diferència entre dades, informació i coneixement és cabdal. La teoria de la informació i la física de la informació ens aporten noves perspectives útils per a construir una ciència econòmica de la informació adequada a les necessitats de l'emergent economia de la informació.

Keywords


informació; coneixement; ciència econòmica de la informació; teoria de la informació; física de la informació

Text complet:

PDF (English)


IN3 Working Paper Series és una publicació electrònica impulsada per l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) i la Universitat Oberta de Catalunya.

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta sèrie de monografies estan subjectes -llevat que s'indiqui el contrari- a una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que citeu l'autor, la publicació (IN3 Working Paper Series) i la institució que els publica (UOC); no en feu un ús comercial i no en feu obra derivada. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/ licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca.