Identificació i representació del coneixement organitzacional: la proposta epistemològica clàssica

Mario Pérez Montoro

Resum


La distinció entre els conceptes de dada, informació i coneixement és una peça clau de la fonamentació conceptual de la disciplina de la Gestió del Coneixement. En aquest treball hem procurat mostrar i solucionar un seguit de problemes importants relacionats amb la distinció entre aquests conceptes. En primer lloc, hem sotmès a revisió una versió d'aquesta distinció ("model estàndard"), mostrant quin és el grau de confusió que comprèn, i hem proposat una distinció alternativa. A continuació, hem defensat que hi ha una operació crítica de l'execució de la qual depèn en gran manera l'èxit d'un programa de Gestió del Coneixement: la identificació del coneixement. Hem sostingut que, per a poder portar a terme aquesta identificació, ens cal una definició de coneixement que sigui correcta conceptualment i útil des d'un punt de vista pragmàtic. Diversos models teòrics poden cobrir aquest objectiu, però sobretot n'hi ha un que destaca tradicionalment per la seva solidesa i abast explicatiu: la proposta epistemològica clàssica. Amb tot, una anàlisi més profunda de la proposta ens obliga a acceptar algunes conclusions ben diferents. D'una banda, la definició de coneixement que defensa presenta marcades limitacions de tipus conceptual (no supera la paradoxa de la loteria ni els contraexemples de l'epistemòleg Edmund Gettier) que poden invalidar la proposta. I, d'altra banda, la seva definició de coneixement presenta limitacions de tipus pragmàtic també greus: mostra un escàs poder identificador respecte al coneixement tàcit i un exigu valor ecològic exigint una important inversió (de tipus metacognitiu, principalment) als seus usuaris potencials.

Keywords


gestió del coneixement; dada; informació; identificació del coneixement; proposta epistemològica clàssica

Text complet:

PDF (Español)


IN3 Working Paper Series és una publicació electrònica impulsada per l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) i la Universitat Oberta de Catalunya.

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta sèrie de monografies estan subjectes -llevat que s'indiqui el contrari- a una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que citeu l'autor, la publicació (IN3 Working Paper Series) i la institució que els publica (UOC); no en feu un ús comercial i no en feu obra derivada. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/ licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca.