Simulant l’I-Space (SimISpace): una aproximació a la modelització dels fluxos de coneixement basada en agents

Agustí Canals, Max Boisot, Ian MacMillan

Resum


La gestió del coneixement produeix sovint teories que són massa genèriques o abstractes per a poder-les verificar sense dificultat. En alguns casos, els models de simulació poden facilitar aquesta tasca. En aquest article desenvolupem un model de simulació basat en agents intel·ligents i derivat d’un marc conceptual, l’espai d’informació o I-Space, que utilitzem per a explorar les diferències entre un entorn d’informació schumpeterià i un de neoclàssic. Així, després d’introduir els temes relatius a la gestió del coneixement amb els quals treballarem, presentem en primer lloc i de manera breu el marc conceptual. A continuació presentem el model basat en agents intel·ligents i desenvolupem una sèrie d’hipòtesis dissenyades per a ajudar a validar el model. Posteriorment presentem unes quantes execucions del model ideades per a provar aquestes hipòtesis de manera preliminar. Una vegada demostrades àmpliament les hipòtesis, arribem a la conclusió que el model és prou coherent perquè es pugui continuar desenvolupant.

Keywords


I-Space; gestió del coneixement; model basat en agents; desenvolupament

Text complet:

PDF (English)


IN3 Working Paper Series és una publicació electrònica impulsada per l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) i la Universitat Oberta de Catalunya.

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta sèrie de monografies estan subjectes -llevat que s'indiqui el contrari- a una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que citeu l'autor, la publicació (IN3 Working Paper Series) i la institució que els publica (UOC); no en feu un ús comercial i no en feu obra derivada. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/ licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca.