L’evolució de les estratègies sobre gestió del coneixement en poblacions organitzacionals: un model de simulació

Agustí Canals, Max Boisot, Ian MacMillan

Resum


Els fluxos de coneixement que hi ha a les organitzacions tenen una funció clau en l’evolució dels sectors i les empreses que configuren l’economia de la informació. En aquest article desenvolupem un model evolutiu de simulació basat en agents intel·ligents que deriva d’un marc teòric de coneixement, l’I-Space, i l’utilitzem per a explorar l’efecte que tenen les estratègies de gestió del coneixement en l’evolució d’un grup d’organitzacions amb un alt nivell de coneixement i situades en una zona geogràfica definida. Després d’introduir els temes conceptuals que abordarem, descrivim les principals característiques del model basat en agents. A continuació presentem els resultats de diferents execucions del model de simulació i, partint de l’anàlisi que en fem, plantegem una sèrie d’hipòtesis sobre la influència de les estratègies de gestió del coneixement i el grau de desenvolupament de les tecnologies de la informació i la comunicació en l’evolució de les poblacions organitzacionals. A tall de conclusió avaluem la idoneïtat de l’enfocament amb simulació per a aquesta mena de problemes i proposem algunes vies de recerca per al futur.

Keywords


estratègies de gestió del coneixement; marc de coneixement; I-Space; organitzacions intensives en coneixement

Text complet:

PDF (English)


IN3 Working Paper Series és una publicació electrònica impulsada per l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) i la Universitat Oberta de Catalunya.

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta sèrie de monografies estan subjectes -llevat que s'indiqui el contrari- a una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que citeu l'autor, la publicació (IN3 Working Paper Series) i la institució que els publica (UOC); no en feu un ús comercial i no en feu obra derivada. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/ licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca.