Sistemes d’informació connectats en xarxa dels campus a Espanya: ordre i classificació agrupada a escala estatal basada en l’estudiant

Josep Cobarsí, Antoni Puig-Pey, Jaume Valls, Germà Coenders

Resum


La disponibilitat de caracteritzacions àmplies dels sistemes d’informació dels campus per a estudiants podria ser tan útil per als responsables de la gestió estratègica dels centres d’educació superior com per a l’orientació d’estudiants universitaris potencials. Primer descrivim i contextualitzem un model de caracterització per als sistemes d’informació dels campus en línia per a estudiants. Això serveix com a marc de referència conceptual per al treball en l’àmbit de les universitats espanyoles. La informació es va reunir amb visites estructurades als llocs web institucionals i en entrevistes estructurades amb estudiants de llicenciatura. Analitzar la informació obtinguda ens permet situar les institucions individualment i comparar-les, a més d’obtenir una visió descriptiva de tot el conjunt de les universitats espanyoles amb una perspectiva informacional. Les universitats també es van classificar en grups amb característiques homogènies, en el sentit dels aspectes organitzatius i informacionals. Finalment, tractem investigacions futures en la matèria.

Keywords


sistema d’informació; sistema d’informació del campus; avaluació de recursos d’informació; informació per a estudiants; educació superior; gestió d’informació estratègica

Text complet:

PDF (English)


IN3 Working Paper Series és una publicació electrònica impulsada per l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) i la Universitat Oberta de Catalunya.

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta sèrie de monografies estan subjectes -llevat que s'indiqui el contrari- a una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que citeu l'autor, la publicació (IN3 Working Paper Series) i la institució que els publica (UOC); no en feu un ús comercial i no en feu obra derivada. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/ licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca.