Continguts i pràctiques polítiques dels internautes a l'Estat espanyol

Francisco Javier Mayo

Resum


Les persones, a través dels seus valors i la seva expressió en pràctiques concretes, configuren en els intercanvis comunicacionals de la seva vida quotidiana les formes socials, incloses les formes d'expressió política. Internet és cada vegada més present en aquests intercanvis i es fa pertinent estudiar si el seu ús indica canvis socials i de quin tipus són. Aquest treball descriu les diferències que presenten en les seves actituds, valors, ideologia i pràctica política els internautes en relació amb els qui no ho són a partir de les dades proveïdes per l'enquesta Ciutadania, participació i democràcia, portada a terme pel Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) l'any 2002. També es dibuixen algunes tipologies d'expressió política a partir dels factors latents que les indiquen i s'analitza fins a quin punt es pot considerar la variable freqüència d'ús d'Internet més explicativa de l'activitat política que altres variables estructurals.

Keywords


Internet; política; actituds; valors; ideologia; identitat; abstenció

Text complet:

PDF PDF (Español)


IN3 Working Paper Series és una publicació electrònica impulsada per l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) i la Universitat Oberta de Catalunya.

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta sèrie de monografies estan subjectes -llevat que s'indiqui el contrari- a una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que citeu l'autor, la publicació (IN3 Working Paper Series) i la institució que els publica (UOC); no en feu un ús comercial i no en feu obra derivada. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/ licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca.