La innovació en l'empresa: l'orientació al mercat com a factor d'èxit en el procés d'innovació en producte

Carlos A. Scarone

Resum


La innovació és potser justicierament un dels temes més abordats en la literatura empresarial. Si bé el grau d'innovació és una qüestió primordial en les economies nacionals, no s'ha de perdre de vista que l'empresa com a agent econòmic constitueix el “principal agent innovador d'una economia”, ja que és el sector empresarial el responsable de les millores presentades pels nivells de productivitat de les economies modernes en els últims anys. En la mesura que la innovació surt dels laboratoris i s'impregna dels mercats, s'ha d'entendre com un procés d'aprenentatge i, per tant, de caràcter bipolar: el recurs bàsic és el coneixement, però també ho és el seu resultat. La influència mercat-empresa i el seu correlat empresa-mercat són de caràcter indissoluble; si es prescindeix d’això l'explicació queda incompleta. Aquesta consideració justifica que l'anàlisi de l'autor es concentri en el nivell microeconòmic i que l'òptica sigui fonamentalment mercadològica.

Keywords


innovació; orientació al mercat; orientació al consumidor; economia del coneixement; innovació en producte; innovació de màrqueting; avaluació de l’acompliment

Text complet:

PDF (Español)


IN3 Working Paper Series és una publicació electrònica impulsada per l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) i la Universitat Oberta de Catalunya.

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta sèrie de monografies estan subjectes -llevat que s'indiqui el contrari- a una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que citeu l'autor, la publicació (IN3 Working Paper Series) i la institució que els publica (UOC); no en feu un ús comercial i no en feu obra derivada. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/ licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca.