Fomentar la innovació per mitjà de la cooperació basada en les TIC

Jordi Vilaseca, Joan Torrent-Sellens, Josep Lladós

Resum


L'objectiu d'aquest article de recerca és avaluar com les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) haurien d'afavorir les interaccions de les empreses amb el seu entorn i facilitar la seva accessibilitat a xarxes innovadores. La nostra anàlisi empírica investiga els efectes de la cooperació basada en les TIC en el procés d'innovació en una mostra d'empreses catalanes. Les TIC es mostren com un factor clau que duu a la cooperació i fomenta les economies de xarxa mitjançant la millora de les xarxes cooperatives existents, però també comportant-se com una eina estratègica per a superar els obstacles a la innovació d'algunes empreses.

Keywords


capacitat d'absorció; cooperació; empresa en xarxa; procés d'innovació; ús de TIC

Text complet:

PDF (English)


IN3 Working Paper Series és una publicació electrònica impulsada per l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) i la Universitat Oberta de Catalunya.

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta sèrie de monografies estan subjectes -llevat que s'indiqui el contrari- a una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que citeu l'autor, la publicació (IN3 Working Paper Series) i la institució que els publica (UOC); no en feu un ús comercial i no en feu obra derivada. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/ licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca.