Quant a aquest sistema de publicació

Aquesta publicació utilitza l'Open Journal Systems 2.4.5.0, un programari de codi obert per a la gestió i la publicació de publicacions que ha estat desenvolupat, impulsat i distribuït lliurement pel Public Knowledge Project sota la Llicència Pública General GNU.

Procés editorial i de publicació de l'OJS