Measuring economic order in the knowledge economy: A cross-country analysis

Jesus Matos-Vila, Joan Torrent-Sellens

Resum


L’adveniment de l’economia del coneixement ha transformat el comportament dels agents econòmics i la naturalesa de les transaccions. En particular, l’increment de transaccions basades en el coneixement no associades a fluxos monetaris està debilitant el significat de mesures tradicionals de la dinàmica econòmica com el Producte Interior Brut (PIB) o l’ Ingrés Nacional (IN). L’objectiu d’aquest document de treball és millorar la mesura de la nova dinàmica econòmica introduint un model que mesura i explica l’Ordre Econòmic a l’economia del coneixement en funció de les dimensions de Governança, Riquesa, Conflicte i Mutualitat. La Renda, component de la dimensió de Riquesa, és una variable independent del model. La seva maximització no és un objectiu en el marc econòmic analitzat. Conseqüentment, el creixement de la renda i de la producció no són objectius principals, si no que tenen una contribució complementària en l’Ordre.  D’altre banda el Benestar no es construeix exclusivament com a una distribució òptima de la renda fonamentada en les utilitats i preferències individuals, si no que es basa en l’ordre econòmic. La Transacció és el vehicle que constitueix la unitat mínima que facilita o impedeix els intercanvis dins de cadascuna de les dimensions econòmiques  i entre elles mateixes. Es realitza una anàlisi empírica sobre una mostra de tall transversal de dades quantitatives i qualitatives de 142 països de l’economia mundial en el període 2010-2011. Es formula una regressió Logit a on la variable depenent que explica l’ordre és un índex  denominat Disentropia. Una menor desigualtat de la renda (Gini) no significa un major Ordre. A mesura que una economia ateny un major Ordre la Riquesa esdevé una dimensió menys rellevant. El Desenvolupament Humà (IDH) està positivament correlacionat amb l’Ordre econòmic. La funció linear de Disentropia es normalitza per obtenir una funció anàloga a una Cobb-Douglas. Aquesta funció és doblement diferenciable i el determinant de la seva matriu hessiana és menor que zero evidenciant un comportament còncau de la variable. Es presenta un rànquing de les economies més ordenades del món que probablement tenen en comú les següents característiques: intensives en coneixement, obertura internacional, població reduïda, cultura homogènia, identitat pròpia, institucions sòlides i principalment democràcies.


Keywords


Economia del coneixement; Ordre econòmic; Disentropia; Transaccionalitat; Regressió Logit.

Text complet:

PDF (English)


IN3 Working Paper Series és una publicació electrònica impulsada per l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) i la Universitat Oberta de Catalunya.

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta sèrie de monografies estan subjectes -llevat que s'indiqui el contrari- a una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que citeu l'autor, la publicació (IN3 Working Paper Series) i la institució que els publica (UOC); no en feu un ús comercial i no en feu obra derivada. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/ licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca.